عمومی

دانلود رایگان کتاب آموزش مایکروسافت ورد ۲۰۱۳ (Microsoft Word 2013 )

آموزش مایکروسافت ورد 2013

ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻭﺭﺩ ۲۰۱۳ ( Microsoft Word 2013 ) ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ Word ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺁﻓﯿﺲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺷتن ﻭ ﺩﯾﺰﺍﯾﻦ نمودﻥ ﮐﺘﺎﺏ ،مجلاﺕ، ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺁﻓﯿﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ نموﺩﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ …

Read More »

آشنایی با شغل مهندسی برق و گرایش ها و وظایف مهندس برق

آشنایی با شغل مهندسی برق

مهندسی برق یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به شمار می رود. انرژی یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشور به حساب می آید. در میان آنها نیز انرژی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که میزان تولید و مصرف آن در …

Read More »