مقالات

دانلود رایگان مقاله ی ” بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام (مورد مطالعه: شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) “

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام

چکیده: عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی بر شیوه های تأمین مالی، از جمله عوامل کلان اقتصادی و تغییرات هریک از آنها و چگونگی تأثیرگذاری آنها نیز دارای نقش مهمی می باشد. لذا در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام به عنوان یکی از منابع مالی با هزینه، …

Read More »

دانلود رایگان مقاله ی ” بررسی تاثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران “

تاثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس

چکیده : امروزه، با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی،شناسایی رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تاثیر گذار بر بازار سهام اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدون تردید سرمایه گذاری در بورس،بخش مهمی از اقتصاد …

Read More »

دانلود رایگان مقاله ی ” اثر تحریم های بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران “

اثر تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران

سال انتشار ۱۳۹۵ محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی نویسندگان: مهرداد حسن زاده - سارا میر حصاری تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

Read More »

مقاله ی تاریخچه پول ،انواع پول ، پول در اقتصاد و سیاست های پولی

مقاله ی پول و سیاست های پولی

چکیده : انسان برای رفع نیاز های خود همواره تلاش می کرد و هر فرد برای برطرف کردن یک نیاز به خصوص توانایی های خاصی را به دست آورد. پس برای رفع تمام نیازهایش به تبادل توانایی هایش با دیگر انسان ها پرداخت. ابتدا به صورت مستقیم این تبادل انجام …

Read More »