اقتصاد کلان

دانلود رایگان مقاله ی ” بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام (مورد مطالعه: شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) “

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام

چکیده: عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی بر شیوه های تأمین مالی، از جمله عوامل کلان اقتصادی و تغییرات هریک از آنها و چگونگی تأثیرگذاری آنها نیز دارای نقش مهمی می باشد. لذا در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام به عنوان یکی از منابع مالی با هزینه، …

Read More »

دانلود رایگان مقاله ی ” بررسی تاثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران “

تاثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس

چکیده : امروزه، با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی،شناسایی رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تاثیر گذار بر بازار سهام اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدون تردید سرمایه گذاری در بورس،بخش مهمی از اقتصاد …

Read More »

دانلود رایگان مقاله ی ” اثر تحریم های بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران “

اثر تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران

سال انتشار ۱۳۹۵ محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی نویسندگان: مهرداد حسن زاده - سارا میر حصاری تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی

Read More »