پروژه انتقال جرم | مدلسازی مقاله ISI انتقال جرم در متلب با گزارش کامل

پروژه انتقال جرم | مدلسازی مقاله ISI انتقال جرم در متلب با گزارش کامل
رتبه ۵ از بین ۹ رای

پروژه انتقال جرم ، مدلسازی مقاله ISI انتقال جرم در متلب

جهت دانلود انواع پروژه انتقال جرم در متلب و همنیطور مقاله های ISI مربوطه به پایین صفحه مراجعه فرمایید.

 

در هر قسمت عنوان مقاله ISI ذکر شده است و سپس به توضیح پروژه مربوطه پرداخته می شود. همه مقالات رفرنس پروژه ها  ISI هستند و لینک دانلود همه آنها در بخش مربوط به خود قرار داده شده است. توضیحات مربوط به هر پروژه درس انتقال جرم در بخش مربوطه موجود می باشد. که شامل توضیحاتی در مورد مقاله ISI رفرنس ، گزارش پروژه و کد های متلب مربوط به مدلسازی مقاله رفرنس می باشد. پروژه های انتقال جرم و مقالات ISI آنها مربوط به رشته های پلیمر ، مهندسی شیمی ، مهندسی نفت ، مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک می باشد.

 

۱) مدلسازی توده ای از عملکرد اسمز معکوس در آب نمک

 

همانطور که مشاهده می فرمایید فایل دانلود پروژه انتقال جرم  اول ، مقاله ISI رفرنس با عنوان زیر را دارد:

Mass-transfer modeling of reverse-osmosis performance on 0.5–۲% salty water

 

جهت دانلود مقاله ISI زبان اصلی مربوط به این پروژه انتقال جرم از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود مقاله پروژه کلیک کنید

 

محتویات فایل پروژه انتقال جرم ۱

در این پروژه ، مقاله ISI مربوطه در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. فایل درج شده حاوی موارد زیر  می باشد.

محتویات: فایل کد متلب ، گزارش پروژه ، خروجی ها ، مقاله ISI پروژه

پروژه انتقال جرم در متلب

گزارش پروژه در فایل word بوده و توضیحاتی راجب پروژه و مقاله ISI مربوطه را به ما می دهد. این گزارش شامل توضیح مقاله ، توضیح کدها ، تحلیل خروجی آن ها و معادلات و محاسبات و نمودار های مرتبط می باشد.

 

یکی از خروجی های پروژه در نرم افزار متلب به صورت زیر می باشد.

پروژه انتقال جرم در متلب

 

جهت دانلود پروژه های انتقال جرم در متلب از لینک زیر استفاده نمایید:

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

۲) مدلسازي فرآیند دفع CAMP از تبادل آنیونی ستون کروماتوگرافی

 

همانطور که مشاهده می فرمایید فایل دانلود پروژه انتقال جرم  دوم ، مقاله ISI رفرنس با عنوان زیر را دارد:

Modeling the CAMP desorption process from an anion exchange chromatography column

 

جهت دانلود مقاله ISI زبان اصلی مربوط به این پروژه انتقال جرم از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود مقاله پروژه کلیک کنید

 

محتویات فایل پروژه انتقال جرم ۲

در این پروژه ، مقاله ISI مربوطه در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. فایل درج شده حاوی موارد زیر  می باشد.

محتویات: فایل کد متلب ، گزارش کامل پروژه ، مقاله ISI پروژه

پروژه انتقال جرم

پروژه انتقال جرم

پروژه انتقال جرم

گزارش پروژه در ۹ صفحه فایل PDF بوده و البته قابل ادیت می باشد. که توضیحاتی راجب پروژه و مقاله ISI مربوطه را به ما می دهد. این گزارش شامل ترجمه قسمت هایی از مقاله ، توضیح مقاله ، کدهای پروژه ، توضیح کدها ، تحلیل خروجی آن ها و معادلات و محاسبات و نمودار های مرتبط می باشد.

خروجی کدهای متلب در فایل گزارش همراه با کد مربوطه آمده و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است.

 

جهت دانلود پروژه های انتقال جرم در متلب از لینک زیر استفاده نمایید:

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

۳) مدل دیواره چند لایه متخلخل برای استنت کرونری نشت دهنده دارو

مدل دیواره چند لایه متخلخل برای استنت کرونری نشت دهنده دارو

همانطور که مشاهده می فرمایید فایل دانلود پروژه انتقال جرم  سوم ، مقاله ISI رفرنس با عنوان زیر را دارد:

A multi-layer porous wall model for coronary drug-eluting stents

 

جهت دانلود مقاله ISI زبان اصلی مربوط به این پروژه انتقال جرم از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود مقاله پروژه کلیک کنید

 

محتویات فایل پروژه انتقال جرم ۳

در این پروژه ، مقاله ISI مربوطه در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. فایل درج شده حاوی موارد زیر  می باشد.

محتویات: فایل کد متلب ، گزارش کامل پروژه ، مقاله ISI پروژه

پروژه انتقال جرم 3

پروژه انتقال جرم 3

گزارش پروژه در ۲۲ صفحه فایل PDF بوده و البته قابل ادیت می باشد. که توضیحاتی راجب پروژه و مقاله ISI مربوطه را به ما می دهد. این گزارش شامل ترجمه کامل مقاله ، توضیح مقاله ، کدهای پروژه ، توضیح کدها ، تحلیل خروجی آن ها و معادلات و محاسبات و نمودار های مرتبط می باشد.

خروجی کدهای متلب در فایل گزارش همراه با کد مربوطه آمده و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است.

 

جهت دانلود پروژه های انتقال جرم در متلب از لینک زیر استفاده نمایید:

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

۴) تخمین ضریب نفوذ حلال در پلیمرهای آمورف با استفاده از معادله حالت

 

همانطور که مشاهده می فرمایید فایل دانلود پروژه انتقال جرم  سوم ، مقاله ISI رفرنس با عنوان زیر را دارد:

Estimation of solvent diffusion coefficient in amorphous polymers using the Sanchez–Lacombe equation-of-state

 

جهت دانلود مقاله ISI زبان اصلی مربوط به این پروژه انتقال جرم از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود مقاله پروزه کلیک کنید

 

محتویات فایل پروژه انتقال جرم ۴

در این پروژه ، مقاله ISI مربوطه در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. فایل درج شده حاوی موارد زیر  می باشد.

محتویات: فایل کامل پیاده سازی در متلب ، مقاله ISI پروژه

فایل کامل پیاده سازی در متلب در ۱۰ صفحه فایل PDF بوده و البته قابل ادیت می باشد. که توضیحاتی راجب پروژه و مقاله ISI مربوطه را به ما می دهد. این فایل شامل ترجمه قسمت هایی از مقاله ، توضیح مقاله ، کدهای پروژه ، توضیح کدها ، تحلیل خروجی آن ها و معادلات و محاسبات و نمودار های مرتبط می باشد.

خروجی کدهای متلب در فایل گزارش همراه با کد مربوطه آمده و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است.

 

جهت دانلود پروژه های انتقال جرم در متلب از لینک زیر استفاده نمایید:

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

۵) طراحی یک مدل ریاضی براي انتقال جرم دارو در دیواره ي سرخرگ

 

همانطور که مشاهده می فرمایید فایل دانلود پروژه انتقال جرم  سوم ، مقاله ISI رفرنس با عنوان زیر را دارد:

A mass transfer model of temporal drug deposition in artery walls

 

جهت دانلود مقاله ISI زبان اصلی مربوط به این پروژه انتقال جرم از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود مقاله پروژه کلیک کنید

 

محتویات فایل پروژه انتقال جرم ۵

در این پروژه ، مقاله ISI مربوطه در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. فایل درج شده حاوی موارد زیر  می باشد.

محتویات: فایل کامل پیاده سازی در متلب ، مقاله ISI پروژه

پروژه انتقال جرم 5

 

فایل کامل پیاده سازی در متلب در ۸ صفحه فایل PDF بوده و البته قابل ادیت می باشد. که توضیحاتی راجب پروژه و مقاله ISI مربوطه را به ما می دهد. این فایل شامل ترجمه قسمت هایی از مقاله ، توضیح مقاله ، کدهای پروژه ، توضیح کدها ، تحلیل خروجی آن ها و معادلات و محاسبات و نمودار های مرتبط می باشد.

خروجی کدهای متلب در فایل گزارش همراه با کد مربوطه آمده و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است.

 

جهت دانلود پروژه های انتقال جرم در متلب از لینک زیر استفاده نمایید:

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

۶) تحلیل و بررسی انتقال جرم در اتمسفر اصلاح شده توسط شکاف واسط در بسته بندی توت فرنگی

 

همانطور که مشاهده می فرمایید فایل دانلود پروژه انتقال جرم  سوم ، مقاله ISI رفرنس با عنوان زیر را دارد:

Mass transport analysis in perforation-mediated modified atmosphere packaging of strawberries

 

جهت دانلود مقاله ISI زبان اصلی مربوط به این پروژه انتقال جرم از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود مقاله پروژه کلیک کنید

 

محتویات فایل پروژه انتقال جرم ۶

در این پروژه ، مقاله ISI مربوطه در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. فایل درج شده حاوی موارد زیر  می باشد.

محتویات: فایل کامل پیاده سازی در متلب ، مقاله ISI پروژه

پروژه انتقال جرم 6

فایل کامل پیاده سازی در متلب در ۲۳ صفحه فایل word بوده و قابل ادیت می باشد. که توضیحاتی راجب پروژه و مقاله ISI مربوطه را به ما می دهد. این فایل شامل ترجمه قسمت هایی از مقاله ، توضیح مقاله ، کدهای پروژه ، توضیح کدها ، تحلیل خروجی آن ها و معادلات و محاسبات و نمودار های مرتبط می باشد.

خروجی کدهای متلب در فایل گزارش همراه با کد مربوطه آمده و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است.

 

جهت دانلود پروژه های انتقال جرم در متلب از لینک زیر استفاده نمایید:

اضافه‌کردن به سبدخرید

About IE ENGINEER

مهندس صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) متخصص در زمینه بازاریابی اینترنتی ، ایده پرداز و مشاور در پروژه های اقتصادی و استارت آپ ها ، متخصص شبکه های اجتماعی و سئوسایت

این را هم ببینید

نرم افزارهای مهندسی برق

نرم افزارهای مهندسی برق ( معرفی + آموزش رایگان نرم افزارهای مهندسی برق )

نرم افزارهای مهندسی برق ( معرفی + آموزش رایگان نرم افزارهای مهندسی برق )رتبه ۵ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *