محصولات آموزشی

بسته ی آموزشی تاسیسات الکتریکی همراه با دانلود رایگان کتاب

آموزش تاسیسات الکتریکی

بسته ی آموزشی تاسیسات الکتریکی   پس از دانلود در این محصول محتویات :      ۱ ♦ کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف دکتر حسین کلهر به صورت دانلود رایگان       شامل سر فصل های : فصل اول : خطرات برق و مقررات ایمنی در برق رسانی فصل دوم : …

Read More »