Tag Archives: 3 مجموعه آموزشی ﭘﺮوﺗﺌﻮس proteus

نرم افزار ﭘﺮوﺗﺌﻮس proteus – دانلود رایگان آموزش مقدماتی،پیشرفته و تحلیل مدارات

آموزش نرم افزار ﭘﺮوﺗﺌﻮس Proteus

شرح نرم افزار ﭘﺮوﺗﺌﻮس PROTEUS و كار كردهای آن : نرم افزار ﭘﺮوﺗﺌﻮس يكی از جالبترين نرم افزارهای طراحی الكترونيكی است .شايد شما با نرم افزارهای شبيه سازی زيادی كار كرده باشيد كه معمولا يا پيچيده هستند و يا اينكه امكانات كمی دارند.به چند دليل عمده اين نرم افزار محبوبيت پيدا …

Read More »